Personel

Koordinatör
Arş. Gör. Büşra Fadim SARIKAYA

Koordinatör Yardımcısı
Öğr. Gör. Ayda AKBIÇAK

Öğretim Görevlisi
Ezgi Dilek

Grafik Tasarımcı 
Gülsüm ŞAHAN