Hakkımızda


Birimimiz, Türkiye ve Almanya Hükümetlerinin 8 Mayıs 1957 tarihinde imzalamış oldukları Kültür Anlaşması (Kulturabkommen) esasında çıkartılan 10 Nisan 2010 tarih 5979 Sayılı Kanuna istinaden kurulan Türk-Alman Üniversitesi’nin basın, tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulmuş ve Üniversitemizdeki idari, akademik, bilimsel ve eğitsel faaliyetler hakkında ulusal ve uluslararası kamuoyunu resmi olarak bilgilendirme misyonunu yüklenmiştir. Basın, tanıtım ve halkla ilişkiler alanında faaliyet gösteren birimimiz, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne doğrudan bağlı bir Koordinatörlüktür.
 
Türk-Alman Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü olarak; Üniversitemiz bünyesindeki akademik, bilimsel, idari ve eğitsel faaliyetleri şeffaflık, objektiflik ve toplumsal sorumluluk ilkeleri ve kamu kuruluşu kimliğimize uygun esaslar doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşıyoruz.
 
 Görevlerimiz
 
-Türk-Alman Üniversitesi yöneticileri ile basın-yayın kuruluşları ve mensupları arasındaki iletişimi sağlamak,

-Türk-Alman Üniversitesinin kurumsal basın duyurularını hazırlamak ve kamuoyuna duyurmak,

-Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün yetkilendirmesi temelinde kurumsal basın sözcülüğü görevini yerine getirmek,

-Türk-Alman Üniversitesine ilişkin haber, görüntü, röportaj taleplerini organize etmek,

-Türk-Alman Üniversitesinin kurumsal haberlerini gazete, dergi, televizyon kanalı, haber ajansı, haber portalı gibi yayıncı/dağıtımcı kuruluşlara servis etmek,

-Türk-Alman Üniversitesinin kurumsal etkinlikleri ile ilgili ses ve görüntü kaydı oluşturmak, fotoğraf çekmek,  bunları haber olarak yayınlamak veya arşivlemek,

-Türk-Alman Üniversitesine ait süreli ve süresiz yayınları hazırlamak,

-Aday üniversite öğrencilerine ve eğitim kurumlarına Üniversitemizi tanıtmak amacıyla düzenlenen tanıtım fuarı ve organizasyonlarına katılmak,

-Türk-Alman Üniversitesini tanıtıcı katalog, broşür, tanıtım filmi gibi medya içeriklerini hazırlamak,

-Türk-Alman Üniversitesine ait web sayfası (haber) ve sosyal medya hesaplarını yönetmek.