Basın Odası

Birimin Amaç ve Hedefleri

Türk-Alman Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünün amacı kurumsal anlamda yerleşik ve sürdürülebilir bir Türk-Alman Üniversitesi “kimliği” oluşturmaktır.

Ayrıca Üniversitenin iletişim hedeflerini belirlemek, hedefe yönelik stratejiler geliştirmek ve bu stratejilere uygun eylem programlarını uygulama sürecini yönetmenin yanı sıra Üniversitenin kurumsal kimliğini, ulusal ve uluslararası alanlarda en etkin şekilde tanıtacak, Üniversitenin kurumsal itibarını geliştirecek çalışmalarda bulunmak da öncelikli amaçlar arasındadır.

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünün kurum içi çalışmalarda ön planda tuttuğu hedef, TAÜ’lü olma bilincinin ve “aidiyet duygusunun” yerleştirilmesidir.

Kurum dışı faaliyetleri yönlendiren hedef ise, yerel ve ulusal basınla, çeşitli kurum/kuruluşlar ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kurup geliştirmek, üniversite adaylarına ve TAÜ’lü öğrencilere yönelik çalışmalar yapmaktır.